Uniprom Pekara d.o.o. - Nikšić

Podgorički put bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

tel: +382 40 253 323, 253 305

e-mail: uniprompekara@t-com.me