POČETAK PROIZVODNJE NA NOVOJ AUTOMATSKOJ LINIJI ZA PROIZVODNJU KORA, PITA I BUREKAU cilju neprekidnog podizanja standarda kvaliteta i bezbjednosti naših proizvoda kompanija Uniprom je u svoj proizvodni proces uvela novu, najsavremeniju, u potpunosti automatsku liniju za proizvodnju kora, pita i bureka.
Proizvodi dobijeni na ovoj liniji našim vjernim kupcima garantuju najviši nivo kvaliteta i bezbjednosti bez kompromisa. Upravo takva orjentacija prema zahtjevima i interesima naših kupaca, kao najznačanijaodrednica naše poslovne strategije, svakog dana proširuje našu mrežu zadovoljnih i vjernih potrošača.

Nikšić. septembar 2014.