png kroasan

“Uniprom pekara” DOO Nikšić je, 01.08.2004. godine, počela sa industrijskom proizvodnjom, u okviru poslovnog sistema “UNIPROM“ DOO Nikšić. Započeli smo proizvodnju u skromnim uslovima, sa jednom tunelskom i roto peći i sa skromnim asortimanom. Danas je Uniprom pekara visoko razvijena prehrambena kompanija, sa širokim asortimanom proizvoda, osnovnih i specijalnih vrsta hljeba, peciva, kora za pitu, smrznutih peciva, bureka, kolača… Poslujemo kao savremena kompanija, pripremajući proizvode u skladu sa najvišim zdravstvenim i higijenskim standardima.


pekara uniprom nikšić crna gora

Uniprom pekara je svoj razvoj pažljivo planirala i projektovala. Na vrijeme smo prepoznali potrebu da svoj razvoj uskladimo sa najzahtjevnijim međunarodnim standardima, u ovoj oblasti, koristeći iskustva renomiranih međunarodnih eksperata. Kao rezultat toga, svojim potrošačima svakodnevno isporučujemo proizvode, proizvedene u skladu sa HACCP principima, a upravljanje kompanijom je usaglašeno sa standardom ISO 9001:2008. Svakom našem potrošaču ovi standardi su od velikog značaja, iz razloga što mogu biti sigurni da konzumiraju kvalitetan, svjež, ukusan i nadasve bezbjedan proizvod.


png mafin
pekara uniprom nikšić crna gora
png vjetrenjača

Snaga naše firme je prepoznatljiv i konstantan kvalitet, kadrovska struktura i tehničko-tehnološka oprema. Dnevno proizvodimo od 15-20 tona hrane, zapošljavamo 47 vrijednih, posvećenih i odgovornih radnika, od čega su 24 u proizvodnji. Predani, stručni i profesionalni zaposleni su najveća snaga naše kompanije. Uniprom pekara će dalji razvoj usmjeriti na postizanje liderske pozicije u proizvodnji i prodaji pekarskih proizvoda na tržištu Crne Gore, a posebno proširenje plasmana naših proizvoda na tržištu zemalja regiona.

pekara uniprom nikšić crna gora

Uniprom kvalitet je već godinama prepoznat na tržištu Crne Gore, kao i na tržištima zemalja regiona. Zaposleni su posvećeni očuvanju i unapređenju dostignutih standarda. Naši proizvodi su proizvedeni od najkvalitetnijih i kontrolisanih sirovina, uz primjenu najsavremenije tehnologije i najzahtjevnijih standarda, u svim fazama proizvodnje i distribucije proizvoda. Proizvodnja kvalitetne, higijenski ispravne i sigurne hrane, osnovni je cilj naše kompanije. Taj cilj Uniprom pekara ostvaruje doslednom primjenom standarda HACCP i ISO 9001:2008.

png kroasan
pekara uniprom nikšić crna gora
png vjetrenjača

Briga o kvalitetu, bezbjednosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, osnovne su obaveze naše kompanije. Osim interne kontrole, ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti sirovina i finalnih proizvoda vrši se od strane Instituta za javno zdravlje Podgorica. Uniprom pekara godišnje u zdravstvenu ispravnost proizvoda i kontrolu kvaliteta uloži značajna finansijska sredstva.

VIZIJA

pekara uniprom nikšić crna gora

Cilj nam je da korektnom saradnjom sa poslovnim partnerima sačuvamo i ojačamo svoj položaj na tržištu. Nastojimo da ulažemo u sopstveni razvoj, da uvodimo nove proizvode u naš proizvodni program, da primjenjujemo nove tehnologije i da konstantno nudimo proizvode visokog kvaliteta. Uniprom pekara će u narednom periodu težište svojih aktivnosti usmjeriti na:

  • unapređenje kvaliteta svojih proizvoda;
  • proširenje asortimana i zadovoljenje potreba tržišta;
  • unapređenje dugoročnih odnosa sa kupcima;
  • unapređenje tehnologije i nabavka savremene opreme.
pekara uniprom nikšić crna gora

Kako bismo do kraja ispunili naše zacrtane ciljeve, ostvarili viziju primjerima dobre prakse, kompanija Uniprom pekara neprestano se zalaže za boljitak kako društva, zajednice, tako i cjelokupne dobrobiti sredine u kojoj živimo. Bez pretenzija da se time hvalimo, već da ponosno predstavimo našu odgovornost i time budemo uzor drugima – u granicama mogućnosti pomažemo akcije kojima je osnovni cilj pomaganje ugroženim grupama stanovnika, podrška sportskim i kulturnim manifestacijama. Istovremeno, vodimo se principima očuvanja i unapređenja i radnog i životnog okruženja odgovorno postupamo sa opasnim otpadom. Aktivni smo u namjeri da pratimo najnovije trendove po pitanju ekologije i istrajni u namjeri da doprinesemo zajednici u kojoj stvaramo…