“Uniprom pekara” DOO Nikšić je, 01.08.2004. godine, počela sa industrijskom proizvodnjom, u okviru poslovnog sistema “UNIPROM“ DOO Nikšić. Započeli smo proizvodnju u skromnim uslovima, sa jednom tunelskom i roto peći i sa skromnim asortimanom. Danas je Uniprom pekara visoko razvijena prehrambena kompanija, sa širokim asortimanom proizvoda, osnovnih i specijalnih vrsta hljeba, peciva, kora za pitu, smrznutih peciva, bureka, kolača… Poslujemo kao savremena kompanija, pripremajući proizvode u skladu sa najvišim zdravstvenim i higijenskim standardima.


Uniprom pekara je svoj razvoj pažljivo planirala i projektovala. Na vrijeme smo prepoznali potrebu da svoj razvoj uskladimo sa najzahtjevnijim međunarodnim standardima, u ovoj oblasti, koristeći iskustva renomiranih međunarodnih eksperata. Kao rezultat toga, svojim potrošačima svakodnevno isporučujemo proizvode, proizvedene u skladu sa HACCP principima, a upravljanje kompanijom je usaglašeno sa standardom ISO 9001:2008. Svakom našem potrošaču ovi standardi su od velikog značaja, iz razloga što mogu biti sigurni da konzumiraju kvalitetan, svjež, ukusan i nadasve bezbjedan proizvod.


Snaga naše firme je prepoznatljiv i konstantan kvalitet, kadrovska struktura i tehničko-tehnološka oprema. Dnevno proizvodimo od 15-20 tona hrane, zapošljavamo 47 vrijednih, posvećenih i odgovornih radnika, od čega su 24 u proizvodnji. Predani, stručni i profesionalni zaposleni su najveća snaga naše kompanije. Uniprom pekara će dalji razvoj usmjeriti na postizanje liderske pozicije u proizvodnji i prodaji pekarskih proizvoda na tržištu Crne Gore, a posebno proširenje plasmana naših proizvoda na tržištu zemalja regiona.

Uniprom kvalitet je već godinama prepoznat na tržištu Crne Gore, kao i na tržištima zemalja regiona. Zaposleni su posvećeni očuvanju i unapređenju dostignutih standarda. Naši proizvodi su proizvedeni od najkvalitetnijih i kontrolisanih sirovina, uz primjenu najsavremenije tehnologije i najzahtjevnijih standarda, u svim fazama proizvodnje i distribucije proizvoda. Proizvodnja kvalitetne, higijenski ispravne i sigurne hrane, osnovni je cilj naše kompanije. Taj cilj Uniprom pekara ostvaruje doslednom primjenom standarda HACCP i ISO 9001:2008.

Briga o kvalitetu, bezbjednosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, osnovne su obaveze naše kompanije. Osim interne kontrole, ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti sirovina i finalnih proizvoda vrši se od strane Instituta za javno zdravlje Podgorica. Uniprom pekara godišnje u zdravstvenu ispravnost proizvoda i kontrolu kvaliteta uloži značajna finansijska sredstva.

VIZIJA

Cilj nam je da korektnom saradnjom sa poslovnim partnerima sačuvamo i ojačamo svoj položaj na tržištu. Nastojimo da ulažemo u sopstveni razvoj, da uvodimo nove proizvode u naš proizvodni program, da primjenjujemo nove tehnologije i da konstantno nudimo proizvode visokog kvaliteta. Uniprom pekara će u narednom periodu težište svojih aktivnosti usmjeriti na:

  • unapređenje kvaliteta svojih proizvoda;
  • proširenje asortimana i zadovoljenje potreba tržišta;
  • unapređenje dugoročnih odnosa sa kupcima;
  • unapređenje tehnologije i nabavka savremene opreme.

Kako bismo do kraja ispunili naše zacrtane ciljeve, ostvarili viziju primjerima dobre prakse, kompanija Uniprom pekara neprestano se zalaže za boljitak kako društva, zajednice, tako i cjelokupne dobrobiti sredine u kojoj živimo. Bez pretenzija da se time hvalimo, već da ponosno predstavimo našu odgovornost i time budemo uzor drugima – u granicama mogućnosti pomažemo akcije kojima je osnovni cilj pomaganje ugroženim grupama stanovnika, podrška sportskim i kulturnim manifestacijama. Istovremeno, vodimo se principima očuvanja i unapređenja i radnog i životnog okruženja odgovorno postupamo sa opasnim otpadom. Aktivni smo u namjeri da pratimo najnovije trendove po pitanju ekologije i istrajni u namjeri da doprinesemo zajednici u kojoj stvaramo…